preloader
Inhoud bewerken
Klik op de knop inhoud bewerken om de inhoud te bewerken/toe te voegen.
Waarom natuurgeneeskunde en waarom gezondheidscentrum Hülya Giebel

Waarom natuurgeneeskunde en waarom gezondheidscentrum Hülya Giebel

Waarom natuurgeneeskunde en waarom gezondheidscentrum Hülya Giebel

Wees niet te bescheiden, ze zullen denken dat het echt is! Spreekwoord

Het resultaat van onnodige nederigheid is het luisteren naar advies van een dwaas! Ibn Khaldun

Het schadelijkste gedrag voor een persoon is eigenliefde en zelfverheerlijking. Gedrag dat hiermee in strijd is, zou echter wreedheid tegenover zichzelf zijn. Door te veel bescheidenheid zijn de verworvenheden van de natuurgeneeskunde tegenwoordig bijna onuitsprekelijk geworden. Bovendien is de natuurlijke geneeskunde, die stap voor stap wordt genegeerd, losgemaakt van het feit dat zij de wortel van de geneeskunde is en in een grappige definitie ondergebracht, zoals ‘alternatief voor de geneeskunde’. Het is noodzakelijk om als laatste te zeggen dat “natuurlijke geneeskunde” nergens een alternatief voor is, integendeel, het is de essentie van de geneeskunde en alle wortels van de medische boom worden gevoed door de natuurlijke geneeskunde.

Hoewel het ons trots maakt dat mensen die genezing zoeken ons niet alleen bereiken vanuit Duitsland, waar ons Gezondheidscentrum is gevestigd, maar ook vanuit Nederland en België, maar ook vanuit heel Europa en ons thuisland Turkije, is dit niet genoeg. In het soefisme werd de filosofie van degenen die negen verdienden terwijl ze er tien hadden kunnen maken, in de harten van velen gegrift. Met deze filosofie werken we met al onze kracht om een ​​middel tot genezing te zijn voor de hele mensheid.

Onze belangrijkste basis in deze onderzoeken is dat we onszelf niet meer macht toeschrijven dan we al hebben en dat we geloven dat de waarheid alle muren zal neerhalen. Allereerst door de meest fundamentele bekende fout te corrigeren: “Waarom Hülya Giebel Health Center?” Laten we beginnen met het beantwoorden van de vraag. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, bedienen gezondheidscentra niet alleen mensen die hun gezondheid hebben verloren. Naar onze mening is het eerste waar mensen zich op het gebied van de gezondheid van bewust moeten zijn het beschermen van het lichaam voordat ze ziekten of kwalen oplopen, net zoals de muren die de steden in de oudheid beschermden. De manier om dit te doen is door het immuunsysteem te versterken. Bij Hülya Giebel Health Center onderzoeken we de lichaamsweerstand, sterke en zwakke punten van het lichaam van onze cliënten of patiënten, dankzij Timewaver en Bisocan, producten die worden aangeboden door de nieuwste technologie. Dankzij deze gegevens bereiden wij speciale natuurgeneeskundige kuren en speciale natuurlijke serums ter versterking van het immuunsysteem en volgen deze stap voor stap om het lichaam te versterken.

Een van de gedachten die gecorrigeerd moeten worden op het gebied van de gezondheid is de perceptie van een arts als een bovenmenselijk wezen, ongeacht zijn naam. Dit idee is giftig en vergiftigt de geest van zowel patiënten als artsen die vallen voor degenen die hen deze titels geven. Terwijl een jonge man bijvoorbeeld ziek kan worden en aan een simpele griep kan overlijden, kan iemand van in de tachtig kanker overwinnen. De fijne lijn hier wordt in het soefisme ‘het verstrijken van de term’ genoemd. Met andere woorden, ieder individu dat het einde bereikt van het leven dat hem in de wereld van de oorzaken is gegeven, blaast zijn laatste adem uit, ongeacht zijn situatie.

“Allah stelt de dood van wie dan ook niet uit als zijn tijd daar is.” Soera Al-Munafiqun, vers 11

Welnu, in dit geval, als iemand hoe dan ook gaat sterven, zou er dan geen behandeling moeten zijn?

“Allah de Almachtige heeft zowel de ziekte als het geneesmiddel neergezonden. En Hij heeft voor elke ziekte een geneesmiddel gecreëerd.” Hz. Mohammed vrede zij met hem

Het belangrijkste punt dat we hier willen benadrukken is “mensen worden ziek”. In dit geval moeten ze worden behandeld, omdat niemand kan weten wanneer hun overlijden zal plaatsvinden. Anders zouden ze hun eigen leven in gevaar brengen, en dit is een recht tegen het eigen lichaam. Wat we eigenlijk willen zeggen is dat niemand een toverstaf heeft.

Artsen hebben echter door de eeuwen heen gezocht naar behandelmethoden voor ziekten. Deze zoektocht bracht hen naar de natuur. Als resultaat van deze zoektocht zijn een 10.000 jaar oud corpus en het systeem dat wij ‘natuurlijke geneeskunde’ noemen ontstaan. De afgelopen honderd jaar heeft een ongecontroleerde mentaliteit die zichzelf als superieur aan al het andere beschouwt, de natuurlijke geneeskunde echter vrijwel terzijde geschoven. Deze woorden van mij zijn niet alleen geschreven woorden. Het beste voorbeeld van wat de geneeskunde kan veroorzaken als er geen controle op wordt uitgeoefend, zijn de jaren van de Tweede Wereldoorlog.

In zijn werk “Geneeskunde en nationaal-socialisme” onthulde Werner F. Kümmel dat artsen en medische professionals, die speelgoed waren in de handen van de nazi’s, de weg vrijmaakten voor een verschrikkelijke misdaad tegen de menselijkheid zoals eugenetica. Volgens deze mentaliteit die een superieure raciale mentaliteit nastreeft, moeten individuen met erfelijke ziekten, individuen met psychische stoornissen, individuen met een mentale handicap, individuen met fysieke handicaps worden uitgesloten van de samenleving – gesteriliseerd en uiteindelijk vernietigd! Degenen die dit onmenselijke idee in praktijk brengen zijn artsen en scheikundigen!

In mijn tweede boek zullen we samen met onderzoeker en auteur Cem Koç alle details van deze kwestie onderzoeken en hoe de geneeskunde is veranderd in een wapen tegen mensen.

Dit is hoe ongecontroleerde individuen, die geen enkele morele regel erkennen, medicijnen tegen de mensheid hebben gebruikt, en dit is noch de eerste noch de laatste. Om deze redenen moet worden onderstreept dat iedereen die in de medische sector werkt, van verpleegkundigen tot professoren en artsen, een gewoon mens is. Zijn wij dus tegen technologische ontwikkelingen en de moderne geneeskunde? Nooit! Integendeel, we maken en zullen gebruik blijven maken van de mogelijkheden die de moderne geneeskunde en technologie ons bieden.

Bovendien is het een grote leugen dat moslims ver verwijderd zijn van wetenschap en onderzoek. In mijn eerste boek, A Dream of Natural Medicine, legde ik uit dat de uitvindingen van Al-Zahrawi nog steeds worden gebruikt en dat zijn naam in het Westen met respect wordt herinnerd:

“De grote geleerde Al-Zahrawi, geboren in 936 in de Islamitische Staat Andalusië, aan de grens van het huidige Spanje, is de uitvinder van vele technieken en instrumenten die nog steeds in de moderne geneeskunde worden gebruikt. Zijn dertigdelige werk genaamd Et-Tasrif werd jarenlang het handboek van artsen in heel Europa, en het was voor iemand die dit werk niet las of kende, in die tijd niet mogelijk om geneeskunde uit te oefenen. Terwijl Al-Zahrawi chirurgische instrumenten uitvond, voerde hij ook operaties uit met deze instrumenten. Er moet worden benadrukt dat Zehravi in ​​die tijd, terwijl het zieke deel van het lichaam grotendeels dichtgeschroeid of weggesneden was, operaties kon uitvoeren.

Hij was zo’n genie dat hij het medische curriculum van Galenus van Pergamon, die werd beschouwd als de westerse meester in de geneeskunde, vernietigde en een geheel nieuw perspectief bracht. Veel gewetensvolle westerse historici en medische experts hebben vastgesteld dat Galenus niet eens een leerling van Al-Zahrawi kon zijn geweest, en hebben dit duidelijk in hun artikelen vermeld. Nogmaals, de auteur van ’s werelds eerste medische encyclopedie (Kitabu’t-Tasrif) is al-Zahravi.

El-Zehravi is de uitvinder van vele operationele en chirurgische instrumenten, waaronder handgereedschap dat wordt gebruikt bij oogheelkundige chirurgie, instrumenten die worden gebruikt bij chirurgische ingrepen aan de wervelkolom en onderrug, instrumenten die worden gebruikt bij oor-, neus- en keelchirurgie, en instrumenten die worden gebruikt bij tandheelkundige behandelingen. Al-Zahrawi is de uitvinder van veel chirurgische instrumenten die tot op de dag van vandaag door tandartsen worden gebruikt.”

In het licht van al deze informatie is het ons belangrijkste doel om mensen te laten zeggen: ‘Ik ben blij dat je er bent’ en om een ​​stap voor te blijven in deze tijd waarin iedereen probeert een kopie van elkaar te zijn en van degenen die dat wel doen. die als geweldig worden beschouwd, worden gevolgd.

Ons verschil is oprechtheid, eigendunk en het bieden van genezing aan Gods dienaren met de zegeningen van de door God geschapen natuur.

We zullen blijven lezen, anders blijven en vooruitgang boeken in deze tak van de wetenschap zonder onszelf te overdrijven of al te veel nederigheid te tonen.

Specialist natuurgeneeskunde E. Hülya Giebel