preloader
Inhoud bewerken
Klik op de knop inhoud bewerken om de inhoud te bewerken/toe te voegen.
Bent u zich werkelijk bewust van het gevaar van GGO’s?

Bent u zich werkelijk bewust van het gevaar van GGO’s?

Bent u zich werkelijk bewust van het gevaar van GGO’s?

GMO: Genetisch gemodificeerd organisme. Hoewel het voor het eerst werd getest door het in de grond te planten in 1985, begon het commerciële brood en de verkoop van GGO’s in 1996.

GMO is een nieuwe levende soort die is ontstaan ​​als gevolg van genetische modificatie van elk levend wezen in het laboratorium. Hoewel wordt beweerd dat beloofd wordt dat planten en voedselproducten beter bestand zijn tegen externe factoren zoals schadelijke insecten en productiever worden, is dit niet waar. Omdat mensen duizenden jaren lang, vanaf Adam tot nu, dezelfde planten hebben gegeten en dezelfde dieren op aarde hebben geleefd, waarom zou de natuurlijke zaak dan plotseling in het laboratorium moeten worden veranderd? Deze verandering is niet zo onschuldig als het wordt voorgesteld. De smaak, kleur, grootte en geur van genetisch gemodificeerd voedsel veranderen. Daarom lijken de tomaat die we 30 jaar geleden aten en degene die we vandaag eten geen enkele gelijkenis te hebben, behalve de naam!

Bovendien is de bewering dat de productiviteit zal toenemen ongegrond. De belangrijkste reden voor de voedselcrisis die de afgelopen jaren overal ter wereld heeft plaatsgevonden, is de teelt van GGO’s.

We werden hiervoor allemaal gewaarschuwd in ons Heilige Boek, de Heilige Koran:

“De orde is verstoord op het land en op zee vanwege wat de mensen zelf hebben gedaan, dus Allah laat hen iets proeven van wat ze hebben gedaan, zodat ze kunnen terugkeren.” Soera Rum, vers 41

We eten al zo’n 27 jaar GMO-producten. Dus waarom zijn GGO-producten gevaarlijk en schadelijk? Assistent. Assoc. dr. In haar artikel over het platform Health Thought and Medical Culture somde Nihal Büyükuslu de schade op die GGO-producten aan het lichaam veroorzaken, in tegenstelling tot de lof die werd geuit:

Effecten van genetisch gemodificeerde organismen op de menselijke gezondheid

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat GGO’s, naast al deze ogenschijnlijk voordelige aspecten, potentiële risico’s met zich meebrengen. Producten die GGO’s of GGO-producten bevatten, kunnen veranderingen in de voedselkwaliteit veroorzaken, antibioticaresistentie en potentiële toxiciteit ontwikkelen, of verstoring van de natuurlijke diversiteit en mogelijke vorming van nieuwe virussen en toxines veroorzaken als gevolg van het ontsnappen van genen naar niet-doelorganismen. Ze vormen ook een bedreiging voor de genetische rijkdom. Er is geprobeerd de effecten van al deze genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen op de menselijke gezondheid vast te stellen door rechtstreeks op dieren te testen of door hun effecten op dieren en mensen te onderzoeken in gebieden waar genetisch gemodificeerde producten worden geplant. Enkele voorbeelden van deze onderzoeken worden hieronder samengevat.

Genetisch gemodificeerde aardappelen: de in Hongarije geboren wetenschapper Pusztai, die zijn onderzoek uitvoerde aan het Rowett Institute, een van de toonaangevende onderzoeksinstituten van Engeland, voedde ratten met genetisch gemodificeerde aardappelen om het gif te produceren dat zijn eigen plaag zou doden. Als gevolg hiervan ontdekte hij dat zich bij ratten kankercellen ontwikkelden en dat de ontwikkeling van de hersenen, lever en testikels werd geblokkeerd, een deel van de lever atrofieerde en de pancreas en darmen groter werden. Bovendien was zijn immuunsysteem beschadigd.

GGO-tomaten: 7 van de 20 ratten die gevoed werden met door Flavr Savr gepatenteerde tomaten, die genetisch gemodificeerd zijn om ze gedurende 28 dagen lang vers te houden, kregen maagbloedingen, terwijl 7 van de 40 ratten binnen twee weken stierven. Flavr Savr, de eerste in Amerika goedgekeurde GMO-tomaat, werd later uit de markt gehaald.

GGO-katoen: Een aantal reacties deden zich voor in de ogen, de huid en de bovenste luchtwegen bij landarbeiders uit zes dorpen in India die werkten in gebieden waar Bt-katoen, dat het gen bevat van de gram (+) bacterie genaamd Bacillus thringiensis, werd geplant . Daarnaast werden ook allergische aandoeningen vastgesteld bij werknemers die in de katoensorteerfabriek werkten. Landarbeiders die eerder op het land werkten, meldden dat ze dergelijke problemen niet hadden ondervonden. Naarmate de tijd dat de arbeiders in het veld werkten, toenam, namen hun klachten toe.
In India stierven binnen een week 549 van de 2.168 schapen (bijna 25%) in een kudde schapen die regelmatig graasden in de velden waar Bt-katoen werd geproduceerd. Uit de autopsie bleek dat deze sterfgevallen plaatsvonden als gevolg van toxische reacties.

Genetisch gemodificeerde maïs: In 2003 ontwikkelden op de Filippijnen ongeveer 100 mensen die in de buurt van een veld woonden waar Bt-maïs werd verbouwd, huid-, ademhalings-, darmreacties en andere symptomen als gevolg van de verspreiding van maïspollen. Bij 39 mensen van wie het bloed werd getest, werden antilichaamreacties op Bt-toxine aangetroffen. Dezelfde symptomen deden zich in 2004 opnieuw voor in vier andere dorpen waar dezelfde soort maïs werd geplant. Boeren meldden dat ze reproductieve problemen hebben waargenomen bij boerderijdieren die met genetisch gemodificeerde maïs werden gevoerd. Terwijl sommige melkkoeien die met genetisch gemodificeerde Bt-maïs werden gevoerd, stierven op een boerderij in de regio Hessen in Duitsland, werden andere koeien in de kudde geslacht omdat de ziekte niet kon worden opgespoord. Hoewel de producent van Bt-maïs niet accepteerde dat hij verantwoordelijk was voor de koeiensterfte, compenseerde hij de schade op het bedrijf.

Genetisch gemodificeerde soja: Er werden enkele zeer duidelijke veranderingen waargenomen in de genexpressie en structuur van de testiscellen van muizen die gevoed werden met genetisch gemodificeerde soja geproduceerd onder de handelsnaam Roundup. Er werd een tijdelijke afname in genexpressie waargenomen in de embryo’s van moedermuizen die GM-soja kregen. In een ander onderzoek stierven de nakomelingen van muizen die dit sojadieet kregen drie weken na de geboorte. Sommige van deze puppy’s waren veel kleiner dan normaal en vertoonden agressief gedrag. Bovendien ontwikkelden muizen die dit soort soja kregen ook problemen met hun levercellen en pancreas. Het effect van genetisch gemodificeerde soja op de menselijke gezondheid is niet volledig bekend. Ongeveer 89% van de in de Verenigde Staten geproduceerde soja draagt ​​het merk Roundup Ready, en hoewel de meeste soja wordt gebruikt voor het voeren van boerenerfdieren, worden soja en sojaproducten ook vaak gebruikt in menselijke voeding. Onderzoekers van het York Laboratory in Engeland testten 4.500 mensen om hun gevoeligheid en allergische reacties op een reeks voedingsmiddelen te meten (maart 1999). Terwijl in voorgaande jaren 10% van de sojaconsumenten last had van soja, steeg dit cijfer in 1999 tot 15%. In 17 jaar testen is soja voor het eerst in de top tien van allergenenlijst terechtgekomen.

Reactie van dieren op genetisch gemodificeerde producten: Er is vastgesteld dat sommige dieren het eten van genetisch gemodificeerde producten vermijden. Dieren die deze producten niet willen eten zijn onder meer koeien, varkens, ganzen, herten, wasberen, muizen, ratten, elanden en eekhoorns. Een zwerm ganzen die elk jaar de Illinois-vijver in Amerika bezoeken, graasde ook op een sojabonenveld van ongeveer 50 hectare nabij de vijver. In het jaar dat genetisch gemodificeerde sojabonen op de helft van het veld werden geplant, merkte de eigenaar op dat de ganzen alleen het deel aten waar de conventionele zaden waren geplant. De ganzen hadden de GM-sojakant nog nooit aangeraakt. Een Nederlandse universiteitsstudent presenteerde ook een mengsel van zowel genetisch gemodificeerde als gewone maïs en soja aan een groep muizen. Gedurende een periode van negen weken consumeerden de muizen 61% van het normale (ongewijzigde) mengsel en 39% van het GM-mengsel. Toen de helft van de muizen gedwongen werd alleen normale muizen te eten en de andere helft alleen GM-muizen moest eten, consumeerden degenen die gedwongen werden om GM-muizen te eten meer voedsel, werden ze minder zwaar en waren ze minder actief in hun kooien. Aan het einde van het experiment, toen ze werden gewogen, werd waargenomen dat de muizen die genetisch gemodificeerde soja kregen, meer gestrest waren en voortdurend rondrenden en vreemde bewegingen maakten.

L-Tryptofaan gebruikt als voedingsadditief: L-tryptofaan, een essentieel aminozuur, wordt gebruikt bij de productie van serotonine in het lichaam. In de jaren tachtig veroorzaakte L-tryptofaan, geproduceerd door een bedrijf als voedingsadditief in de VS, een dodelijke epidemie. De fabrikant had de genen van de bacterie veranderd om dit aminozuur uit te scheiden. Omdat het eindproduct echter verontreinigende stoffen bevatte, resulteerde dit in de dood van ongeveer 100 mensen en de ziekte van 5.000 tot 10.000 mensen. Later werd begrepen dat deze ziekte werd veroorzaakt door het aminozuur L-Tryptofaan dat werd geproduceerd door genetisch gemodificeerde bacteriën, en de ziekte werd EMS (Eosinophilia Myalgia Syndrome) genoemd.

Effecten van genetisch gemodificeerde organismen op het ecologisch evenwicht

GGO’s moeten ook worden onderzocht in termen van hun effecten op het milieu, de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht. Terwijl er in heel Europa ongeveer 13.000 plantensoorten voorkomen, zijn er in Turkije 11.000 planten, waarvan sommige endemisch zijn. Zodra de genoverdracht begint tijdens de productie van genetisch gemodificeerde landbouwproducten, is het onvermijdelijk dat het genetisch gemodificeerde product niet-genetisch gemodificeerde producten besmet. Om deze reden kunnen ongecontroleerde GGO-producten die in de flora worden geïntroduceerd de genetische diversiteit vernietigen en het voor lokale producten ook moeilijk maken om met GGO-producten te concurreren. Een van de belangrijkste dimensies van de gevaren die aan GGO-producten verbonden zijn, is dat de rijke biodiversiteit na verloop van tijd zal worden vervangen door homogene GGO-producten, waardoor de natuurlijke biodiversiteit in gevaar komt.

Zoals u kunt zien, is GMO helemaal niet onschuldig en zijn de gevolgen ervan uiterst ernstig. Degenen die hier niet tevreden mee waren, besloten echter om met de genen van de mens te spelen met het Genome Project, de volgende stap van het GMO-project! In mijn volgende artikel zal ik de geschiedenis en gevaren van het Genome Project uitleggen. Bedenk dat mensen natuurlijke wezens zijn, geschapen uit aarde. Niets kunstmatigs heeft ooit het natuurlijke vervangen, en dat zal ook nooit gebeuren!

Ik wens je gezonde dagen

SPECIALIST NATUURLIJKE GENEESKUNDE EMİNE HÜLYA GİEBEL

Bron: http://www.sdplatform.com/Dergi/558/Genetigi-degistirilmis-organizmalar-veinsan-sagligi-uzerine-etkileri.aspx