Scenar, vucudun doğuştan var olan kendi kendine iyileşme mekanizmalarını uyararak etki eden non-invaziv bir tıbbi teknolojidir. Ciltteki direnci, impedansı ölçer, okur, bozuk impulsları-uyarıları düzeltir, modifiye eder ve tekrar beyne gönderir. Böylece vücutta homeostaz denge sağlanır. Uyarılması en zor olan myelinsiz C liflerini uyarmayı başaran Scenar sinyalleri sayesinde, vücuttaki sinir ağının %70’ini oluşturan C liflerinin uyarılması sağlanır. Bu nöropeptidler vücudun doğal iyileşme kimyasallarıdır.

Uygulama Alanları

Omurga hastalıkları

Kas, iskelet sistemi hastalıkları

Yumuşak doku rahatsızlıkları

Solunum sitemi hastalıkları

Kardovasküler sistem hastalıkları

Sindirim Sistemi hastalıkları

Genito Üriner sistem hastalıkları

Diş ağız boşluğu hastalıkları

Bu çalışmalar tek başına tedavi veya terapi amaçlı değildir. Kişilerin sağlık sorunları yoksa koruyucu etkiler gösterebilir, sağlık sorunları varsa da iyileşme süreçlerinde destekleyici olabilir. Çünkü bedenlerimiz herşeyin kaydını tutar ve herkeste bir şekilde blokajlar oluşturur. Bu blokajlar serbest kaldıkça, kişinin bedensel ve duygusal sağlık durumlarında olumlu değişim ve dönüşümler gözlemlenebilir.