Isı tedavisi anlamına gelen hipertermi, vücut dokusunun yüksek ısıya (39 – 44 °C arası) maruz bırakılmasıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Araştırmalar yüksek ısının normal dokulara zarar vermeden tümör hücrelerine hasar verdiğini veya öldürdüğünü göstermiştir. Ayrıca romatizmal ağrılar ve kas sertleşmesi sorunlarında da etkili bir tedavi yöntemidir.