preloader
Inhoud bewerken
Klik op de knop inhoud bewerken om de inhoud te bewerken/toe te voegen.
Waar de Justiniaanse pestepidemie ons aan deed denken

Waar de Justiniaanse pestepidemie ons aan deed denken

Waar de Justiniaanse pestepidemie ons aan deed denken

Heeft u ooit nagedacht over de epidemische ziekten die ons vandaag de dag lange tijd aan huis gekluisterd houden en die de angst voor de dood in bijna ieder hart schrijven? Is dit virus de zwaarste test die de mensheid ooit heeft meegemaakt, of zijn er ergere geweest?

Als we naar het verleden kijken, hebben zich op aarde epidemieën met werkelijk verschrikkelijke gevolgen gemanifesteerd. Ik geloof dat het belangrijk zou zijn om een ​​lijst te maken van de epidemieën waarmee mensen in de geschiedenis te maken hebben gehad, en van de sterftecijfers bij deze epidemieën vóór de Justiniaanse epidemie die we vandaag zullen bespreken.

Grote epidemieën en de verwoestingen die ze veroorzaakten

Antonine Plague – (Symptomen vergelijkbaar met pokken en mazelen.) 1,5 miljoen doden 1347 – 1357

De Zwarte Dood-pest resulteerde in meer dan 100 miljoen doden.

1576 Hemorragische koortsepidemie – (opgedoken in Mexico. Het resulteerde in meer dan 10 miljoen doden.

Spaanse grieppandemie – 1918-1920 / veroorzaakte de dood van 75 miljoen mensen.

Naast de hierboven genoemde epidemieën zijn er nog vele andere epidemieën geweest, groot en klein. Als gevolg van al deze epidemieën kwamen er veel onbekende ziekten en virussen naar voren, en mensen die hiermee te maken kregen dachten dat het einde van de mensheid was gekomen. Vandaag zal ik je vertellen hoe erger het is geworden en wat er is gebeurd tijdens de epidemische dagen die ons tot wanhoop brachten.

De wereld die in duisternis vervalt en de epidemie, stap voor stap

Middeleeuwenhistoricus en archeoloog Michael McCormick van de Harvard University schreef in zijn artikel voor het tijdschrift Science dat M.S. Hij verklaarde dat delen van Europa, het Midden-Oosten en Azië in 536 gedurende ongeveer twee jaar in ongekende duisternis waren gedompeld, zowel overdag als ’s nachts. Er is opgemerkt dat het uitblijven van zonsopgang in deze streken ernstige dalingen van de luchttemperatuur veroorzaakt, zelfs in de zomermaanden. De zon is de meest basale bron van vitamine D voor de mens. Hoewel sommige vitamines door het lichaam kunnen worden aangemaakt, moeten sommige vitamines extern worden ingenomen. Ongeveer 90% van de vitamine D wordt door ons lichaam aangemaakt als onze huid zonlicht ontvangt. Vitamine D, geproduceerd door ons lichaam, wordt opgeslagen en gebruikt in perioden waarin er niet voldoende blootstelling aan de zon is.

Ik zou hier moeten ingrijpen en stellen dat 10 tot 15 minuten zonnebaden per dag, wanneer de zonnestralen verticaal zijn, voldoende is om de vitamine D-synthese te laten plaatsvinden. Ultraviolette stralen kunnen niet door glas en plastic heen! Om deze reden is zonlicht dat rechtstreeks op onze huid valt erg belangrijk voor vitamine D.

Terugkomend op ons onderwerp, zoals vermeld in de bronnen, viel er in 536 in China in de zomer zware sneeuw, bevroor de oogst en stierven mensen van de honger. Volgens officiële documenten in Ierland was er in dezelfde periode tussen 536 en 539 geen brood te eten vanwege de mislukte oogst. Precies vijf jaar lang scheen de zon van het oosten tot het westen van de wereld lange tijd niet en vond er een ernstige hongersnood plaats. Na vijf jaar werden de angsten bewaarheid en in 541 ontstond er een epidemie in de havenstad Pelusium, binnen de grenzen van het Oost-Romeinse Rijk.

Terwijl de Hagia Sophia, die destijds in opdracht van de Byzantijnse keizer Justinianus I werd gebouwd, het huidige Istanbul met al zijn majesteit sierde, wordt in de geschiedenis opgemerkt dat Justinianus naar de Hagia Sophia keek en riep: “Ik heb jou verslagen, Suleiman!”. Wat hij hier bedoelt is Süleyman a.s. en de Tempel van Salomo, die door hem werd gebouwd en in 586 voor Christus op bevel van de Babylonische koning werd verwoest. Hij wilde in de geschiedenis opmerken dat de tempel die hij bouwde mooier en groter was dan de zijne.

De Byzantijnse historicus Procopius rapporteerde voor het eerst over de epidemie in de Pelusium-haven bij Suez in Egypte in 541. Terwijl keizer Justinianus met deze zaken bezig was, besloot hij strikte maatregelen te nemen toen hij het nieuws ontving van de eerste golf van de epidemie.

Onderzoeker Sales Carbonell van de Universiteit van Barcelona, ​​die de geschriften van de Byzantijnse historicus Procopius onderzocht, merkte op dat tijdens de pest in de stad ‘absolute beperkingen en isolatie’ werden toegepast.

Carbonell legde het proces als volgt uit: “Volledige quarantaine was verplicht voor zieke mensen. De overige mensen gaven er echter vooral de voorkeur aan geïsoleerd te zijn vanwege hun eigen gezondheid.” hij legt uit.

Volgens sommigen is de vraag waar deze epidemie in Egypte is begonnen en de oorzaak ervan nog steeds onderwerp van discussie. Justinianus stuurde orders naar de havenstad Pelusium, waarin hij de in- en uitreis verbood. De epidemie is echter niet van plan te stoppen en bereikt al snel de hoofdstad Constantinopel. Later toonde het zijn invloed in Sassanidische landen. De keizer wil controle krijgen door de grenzen te sluiten. Het verbiedt ook zijn eigen burgers de hoofdstad in en uit te gaan en neemt deel aan patrouilles met zijn eigen soldaten bij de grenspoorten. Ook de bediening van de deuren neemt hij zelf over. Hier niet tevreden mee, kleedt hij zich om en mengt zich onder het publiek om erachter te komen of de regels die hij heeft gesteld worden nageleefd. In deze drukte raakt de keizer op een dag in de klauwen van deze epidemie en wordt hij ziek. Dit zorgt ervoor dat de epidemie zeer uit de hand loopt. Terwijl iedereen naar andere plaatsen vlucht vanwege de angst voor honger en dood, dragen zij de epidemie over naar alle Europese landen!

In tijden van hongersnood is het niet de honger die mensen doodt, maar de verzadiging waaraan ze gewend zijn. Ibn Khaldun

Verloop van de epidemie en verliezen

De Justiniaanse epidemie, door historici geregistreerd als de eerste grote epidemie, bereikte de havensteden vóór Egypte en vervolgens de Sassanidische landen, die we het huidige Iran kunnen noemen. De gevolgen van de epidemie die vervolgens Europa trof, zijn werkelijk verschrikkelijk. Hoewel er geen duidelijk geregistreerd cijfer is, wordt geschat dat de epidemie in de eerste periode in totaal 25 miljoen doden heeft veroorzaakt. Bovendien bleef de epidemie de 6e, 7e en 8e eeuw treffen en zorgde ervoor dat in totaal 50 miljoen mensen omkwamen.

Als we de epidemie die we nu meemaken vergelijken met deze ervaringen, raad ik aan dat we nadenken over welke moeilijker is. Waar we echt over moeten nadenken is dat, wat epidemieën, ziekten, oorlogen, crises of hongersnood ook zijn, ze nooit permanent zijn en op de een of andere manier eindigen. Daarom mogen we nooit hopeloos zijn en met hoop en hoop naar de toekomst kijken.

“Geef de hoop op de genade van Allah niet op.” – Soera Az-Zumar Vers 53

Cem KOÇ / 30.08.2021

Referenties: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46449733 ve https://arkeofili.com/justinyen-vebasinin-sebebi-hun-gocleri-olabilir/