preloader
Inhoud bewerken
Klik op de knop inhoud bewerken om de inhoud te bewerken/toe te voegen.
De gezondheid van de natuur beschermt de menselijke gezondheid!

De gezondheid van de natuur beschermt de menselijke gezondheid!

De gezondheid van de natuur beschermt de menselijke gezondheid!

Benî Adam is het enige lid van de wereld

Ki der-âferîneş zi-yek gevherend
Sadi Shirazi

Zegt Sadi Shirazi in zijn onvergetelijke coupletten. Mensen zijn dus als organen van een lichaam. Ze zijn gemaakt van dezelfde stof.

De aanpak van Sadi Shirazi is ook dezelfde als de basis van ons geloof. Adam is geschapen uit aarde, en bijna alles wat mensen in deze wereld eten, wordt direct of indirect gevoed door aarde. Als je denkt aan vissen die uit de zee zijn gehaald, kon de persoon die deze vissen ving die kracht onttrekken met schepen gemaakt van bomen die in de grond groeiden, en vervolgens met schepen die werden geproduceerd uit mijnen die in de grond verborgen waren. Dus, wat bedoel ik? Kortom, mensen staan ​​niet alleen in directe of indirecte verbinding met zichzelf, maar ook met ieder lid van de natuur. Deze onzichtbare cirkel is het geheim van hoe we elkaar beïnvloeden.

Hoewel de oorzaken van ziekten variëren, houden veel grote en kleine ziekten waar mensen aan lijden direct verband met eetgewoonten en slechte gewoonten. “Veroorzaakt eten een ziekte?” Ook al roept het misschien een associatie in de geest op, zelfs het kijken naar het woord betekenis van zwaarlijvigheid zal het antwoord op deze vraag zijn. Obesitas is dikheid die het punt van ziekte bereikt.

Als resultaat van een in 2007 gepubliceerde studie maakte de Wereldgezondheidsorganisatie het volgende opvallende resultaat bekend:

Overgewicht en obesitas zijn verantwoordelijk voor 80% van de diabetes type 2, 35% van de ischemische hartziekten en 55% van de hypertensie bij volwassenen in Europa, en veroorzaken jaarlijks meer dan 1 miljoen sterfgevallen. Als er geen maatregelen worden genomen en rekening houdend met het feit dat de toename van de prevalentie van obesitas in hetzelfde tempo voortduurt als in de jaren negentig, wordt geschat dat in 2010 in Europa 150 miljoen volwassenen en 15 miljoen kinderen en adolescenten zwaarlijvig zullen zijn.

De trend naar obesitas is alarmerend, vooral bij kinderen en adolescenten. De jaarlijkse toename van obesitas bij kinderen groeit. Er wordt gerapporteerd dat de prevalentie van obesitas bij kinderen tegenwoordig tien keer hoger is dan in de jaren zeventig.

In de VS werd, als resultaat van de door de CDC uitgevoerde evaluatie van het NHANES-onderzoek naar de prevalentie van obesitas bij kinderen en adolescenten, gerapporteerd dat 16,3% van de kinderen en adolescenten in de leeftijdsgroep van 2 tot 19 jaar zwaarlijvig was (>95e percentiel, toen geëvalueerd volgens de BMI-groeicurven voor leeftijd uit 2000) in 2003-2006.

De landen met de hoogste prevalentie van overgewicht bij beide geslachten bij schoolgaande kinderen zijn Spanje (35% op de leeftijd van 6 tot 9 jaar) en Portugal (32% op de leeftijd van 7 tot 9 jaar), en de landen met de laagste zijn Slowakije (15% op de leeftijd van 7-9 jaar) en Frankrijk (18% op de leeftijd van 7-9 jaar), Zwitserland (18% op de leeftijd van 6-9 jaar) en IJsland (18% op de leeftijd van 9 jaar). (Bron)

Hoewel de gevolgen van overeten en onevenwichtige voeding zo beangstigend zijn, in de woorden van Sadi Shirazi: “Mensen zijn als de organen van een lichaam.” kunnen we niet? De belangrijkste reden hiervoor is dat we zelfs over eenvoudige kwesties niet bij elkaar kunnen komen en het bewustzijn kunnen vergroten.

Is het probleem van de mensheid dus alleen maar obesitas? Zoals ik al eerder zei: mensen zijn één met de natuur. Elke schade aan de natuur is een oorlog die mensen rechtstreeks tegen hun eigen toekomst voeren. We kunnen dit vergelijken met iemand die de tak waarop hij zit afsnijdt. Als we deze gekke en roekeloze consumptie niet stoppen, een gezond dieet bepalen en de preventieve gezondheidszorgdiensten uitbreiden, is het duidelijk dat onze hulpbronnen de mensheid naar de afgrond voeren. Wat ik met deze woorden bedoel is niet het verdedigen van de ontoereikendheid van de hulpbronnen, maar integendeel: het is een schreeuw tegen de roekeloze consumptie van deze overvloedige en voldoende hulpbronnen.

Er moet nogmaals worden onderstreept dat het bestrijden van ziekten niet mogelijk is door mensen ziek te maken. De echte uitdaging is ervoor te zorgen dat mensen niet aan de ziekte worden blootgesteld. Prof., de grootste neurochirurg van Turkije en een van de meest gerespecteerde wetenschappers op dit gebied. dr. De opkomst van İsmail Hakkı Aydın is erg belangrijk. Prof. dr. İsmail Hakkı Aydın schreeuwde dat ZELFS ÉÉN DUIZEND VAN HET BUDGET DAT VOOR DE GEZONDHEIDSUITGAVEN WAS TOEGEKEND, NIET AAN HET VOORKOMEN VAN ZIEKTEN WAS GEDAAN.

Als natuurgeneeskundige zoek ik uit de eindeloze schatten van de natuur naar genezende bronnen tegen ziekten, en ik moet zeggen dat ik op dit pad een lange weg heb afgelegd. Als ik echter terugkijk op mijn eigen reis en denk aan de afstand die ik onderweg heb afgelegd, heb ik het eerste blok van de Wereld voor Natuurgeneeskunde nog niet eens afgerond. We weten allemaal dat de grond waaruit de mens is geschapen voldoende is om hem te voeden. Maar de grond voedt ons niet alleen, hij beschermt ons, kleedt ons en kweekt planten en hulpbronnen die ons zullen genezen als we ziek worden. Bedenk dat onze terugkeer uiteindelijk naar de grond zal zijn.

Hoewel de wijsheid van de Anatolische heiligen niet zo goed kan worden begrepen als die van de westerse filosofen, moeten de regels waarin AŞIK VEYSEL de zwarte aarde als een trouwe helft verklaart veel vertellen voor degenen die het begrijpen!

Ik heb veel mensen als vrienden omhelsd
Mijn trouwe minnaar is zwarte aarde
Ik dwaalde tevergeefs rond, ik werd moe
Mijn trouwe minnaar is zwarte aarde

Ik zit vast aan zoveel moois
Ik zag noch loyaliteit, noch voordeel.
Ik heb al mijn verlangens uit de grond gehaald
Mijn trouwe minnaar is zwarte aarde

Hij gaf schapen, hij gaf lam, hij gaf melk
Hij gaf eten, hij gaf brood, hij gaf vlees
Toen hij er niet met een houweel op sloeg, ontstond er hongersnood.
Mijn trouwe minnaar is zwarte aarde

Mijn generatie heeft dit woord van Adam meegebracht
Hij liet me allerlei soorten fruit eten
Hij nam mij elke dag bovenop
Mijn trouwe minnaar is zwarte aarde

Belinen die niet naar hulp in de maag graaft
Ik scheurde je gezicht van je nagels tot aan je handen
De lachende verwelkomde mij weer
Mijn trouwe minnaar is zwarte aarde

Hij lachte me uit terwijl hij me martelde
Hier zit geen leugen in, iedereen heeft het ook gezien
Ik gaf hem één zaadje en hij gaf mij vier boomgaarden.
Mijn trouwe vriend is zwarte aarde!
Asik Veysel

Als we terugkeren naar de onsterfelijke coupletten van Sadi Shirazi, zegt hij in het vervolg van de coupletten het volgende:

Çu uzvî be-derd âvered wind

Wat is de betekenis van andere organen?

Om kere-mihnet-i othergerân bî-gami

Neşâyed ki naam nehend âdemî
Sadi Shirazi

Als één van de organen in het lichaam op een dag pijn doet, zullen ook andere organen verstoord raken.

Als je niet lijdt onder de problemen en pijn van anderen, ben je het niet waard om mens genoemd te worden.